الوگوشت بهترین قصابی تهران

تضمین کیفیت

تمامی محصولات الوگوشت را برای شما گارانتی می‌کنیم.

کشتار روز

در الوگوشت همیشه برایتان گوشت تازه داریم.

تأیید دامپزشکی

تمام مراحل، محیط ها و ابزار آلات تحت نظارت بهداشت و دامپزشکی

کشتار حلال

همه ی محصولات الوگوشت کشتار و ذبح اسلامی دارند.